Expertise

  Globaal

  Productie

   Verkoop

   Administratie

  Supply Chain

   Onderhoud

Expertise > Administratie

De ervaring leert ons dat de verborgen verloren tijd in administratieve omgevingen dubbel zo hoog is dan in productie omgevingen.

In administratieve omgevingen leidt reengineering vaak tot onmiddellijke besparingsmogelijkheden. Hierbij toetsen we samen met de proceseigenaren van de verschillende afdelingen, of de gedane activeiten op de meest efficiënte manier leiden naar de output die de interne of externe klant verwacht van het proces.