Expertise

  Globaal

  Productie

   Verkoop

   Administratie

  Supply Chain

   Onderhoud

Expertise > Productie

In productie omgevingen hielpen wij klanten met het reduceren van hun operationele kosten met 15% tot 25%.

Steeds met het doel besparingen te realiseren, maken wij, naast onze eigen systematiek,
eventueel gebruik van:
- World Class Manufacturing (onder andere O.E.E.)
- SMED (verkorten van omsteltijden)