Expertise

  Globaal

  Productie

   Verkoop

   Administratie

  Supply Chain

   Onderhoud

Expertise > Verkoop

Vele bedrijven zijn sterk gericht op efficiënt werken in productie. Als men denkt aan optimalisatie van de verkoop, wordt er vaak (onterecht) gevreesd dat dit de bedrijfsresultaten negatief zou beinvloeden. Omdat er in verkoop dus relatief minder aandacht besteed wordt aan productiviteit, zijn er in vele gevallen belangrijke besparingen te halen met een systematische aanpak in verkoopsorganisaties.
Wij hebben de kennis en ervaring in huis om verkoopsorganisaties te optimaliseren. Zo hebben wij voor een grote Belgische multinational een besparing van 3,8 miljoen Euro gerealiseerd met stijging van omzet en winst.

Wij evalueren in de eerste plaats de verkoopsmanagers. Daar waar nodig coachen wij hen in het leidinggeven van een verkoopsploeg.
Wij kijken of de verkoop organisatorisch logisch is gestructureerd. Door bepaalde paradigma’s in vraag te stellen en indien gerechtvaardigd, te weerleggen, zorgen wij ervoor dat verkopers minder tijd onderweg zijn en meer tijd bij de klanten zijn.

Daarnaast implementeren wij een managementsysteem dat de verkoopsorganisatie in staat stelt efficiënter en effectiever te werken. Het betreft een geheel van tools om beter doelen te stellen, te plannen en op te volgen.