Methodologie

Kennismakende meetings
Analyse
Project
Analyse

Om onze potentiële opdrachtgever in staat te stellen een gefundeerde beslissing te nemen over het al of niet investeren in een Vocum-project en om onszelf de kans te geven een op maat gemaakt voorstel uit te werken, doen wij een preliminaire haalbaarheidsstudie.

Een analyse duurt 2 weken en heeft als doelen:
het besparingspotentieel kwantificeren; dit houdt in dat wij de besparing in € berekend zullen hebben
de R.O.I. van een eventueel project bepalen. Wij stellen een project voor indien wij een besparingspotentieel vinden overeenstemmend met een R.O.I. van meer dan 2,5:1

De eerste week van een analyse:
Voeren wij vloerstudies uit in de betrokken afdeling(en).
Wij kijken daarbij naar de graad van productiviteit van Uw medewerkers, het bestaande managementsysteem en de managementvaardigheden waarover Uw leidinggevenden beschikken.
Bekijken wij de de samenwerking van de betrokken afdeling(en) met de andere afdelingen
Brengen wij het bestaande managementsysteem, alsook enkele core processen in kaart.
We visualiseren de knelpunten aangebracht door Uw eigen mensen en door onszelf.
Presenteren we na 2 dagen een aantal studies, zodat wij samen kunnen overleggen, welke opportuniteiten we verder gaan onderzoeken
Presenteren we op het einde van de eerste week het besparingspotentieel dat wij hebben vastgesteld

De tweede week van een analyse:

Gaan wij verder met vloerstudies om de geraamde opportuniteit te bevestigen met een voldoende representatieve steekproef
Werken we een projectplan uit om het besparingspotentieel te realiseren in lijn met Uw strategie
Presenteren we op het einde van de tweede week alle bevindingen. Samen spreken wij meetbare projectdoelen af.

Tenslotte beslist U om al dan niet op ons projectvoorstel in te gaan.