Methodologie

Kennismakende meetings
Analyse
Project

Processen en organigram stroomlijnen
Managementsysteem
Coaching leidinggevenden
Verandering attitudes en gedrag

Project > Coaching leidinggevenden

Naast het stroomlijnen van de processen en het ontwikkelen van een performant managementsysteem, moet er gewerkt worden aan de menselijke factor. Immers de nieuwe werkwijze moet door de organisatie gedragen worden. Om die reden werken wij van in het begin met de betrokken leidinggevenden.

Wij coachen de leidinggevenden in managementvaardigheden (people management) en in het gebruik van het managementsysteem om hun afdelingen mee te sturen. Dit gebeurt door middel van workshops en “on the job” coaching van de leidinggevenden.

Wij leggen sterk de nadruk op :

  • Opdracht geven : medewerkers moeten van hun leidinggevende persoonlijk vernemen wat van hen verwacht wordt (aantal, tijd, kwaltiteit)
  • Opvolgen : leidinggevenden moeten opvolgen terwijl het werk in uitvoering is om op die manier betrokkenheid aan hun mensen te tonen en eventuele problemen in de kiem te smoren.
  • Actiegerichte meetings : wij zijn zelf aanwezig bij de meetings om ervoor te waken dat de tijdens de klassikale sessie gegeven theorie in de praktijk wordt omgezet.