Methodologie

Kennismakende meetings
Analyse
Project

Goed begonnen
is half gewonnen
Geïntregeerde aanpak
Stroomlijnen van processen
Bepalen optimale operationele middelen
Nieuw Managementsysteem
Organisatiewijzigingen
Management Training Programma

Project > Goed begonnen is half gewonnen

Om het nodige momentum voor een succesvol project te creëren,
is het cruciaal om reeds in de eerste weken van het project een aantal snelle doorbraken te realiseren.
Vaak houdt in dat bepaalde paradigma’s doorbroken moeten worden.

Een eerste stap is uit te gaan van de theoretisch ideale situatie.
Deze wordt vergeleken met de bestaande situatie. Het verschil is verlies - en wij zijn erop gericht dit maximaal te elimineren met behoud van kwaliteit en servicegraad.
Aan de hand van technieken zoals O.E.E. (Overall Equipment Effectiveness uit 0perational Exellence) en “verloren tijd” rapportages gaan we deze verliezen in kaart brengen.

Wij gaan Uw mensen zo begeleiden dat :

  • men leert verliezen niet te accepteren
  • men niet enkel meet maar ook al snel verbeteracties genereert.
    Op die manier wordt er een sfeer van urgency en actiegerichtheid gecreëerd.
  • er over de grenzen van de afdelingen heen, eigenaarschap van het proces, alsook teamgerichtheid ontstaat.