Methodologie

Kennismakende meetings
Analyse
Project

Processen en organigram stroomlijnen
Managementsysteem
Coaching leidinggevenden
Verandering attitudes en gedrag
Project > Managementsysteem

Een managementsysteem helpt te plannen, op te volgen en rapporteert dan (plan versus actual) aan de gepaste frequentie (afhankelijk van het hiërarchisch niveau) de relevante KPI’s (Key Performance Indicatos).

Centraal hierbij staat de werk- naar tijd relatie.
Om deze relatie te leggen gaan we:

Activiteitenlijsten opstellen aan de hand van de nieuwe processen
Normen bepalen door middel van observaties – ontdaan van alle verloren tijd
Normen toepassen: met de normen en met de volumes wordt het mogelijk om zowel op korte als op lange termijn de middelen (personeel, machines,...) aan te passen aan de hoeveelheid werk i.p.v. omgekeerd

Om de organisatie pro-actief te laten afgaan met afwijkingen uit de rapportage, wordt een gepaste meetingstructuur geïmplementeerd. Bedoeling is dat de afwijkingen op het juiste hiërarchische niveau worden aangepakt. Door gerbuik te maken van actieplannen wordt overeengekomen wie welke actie tegen wanneer onderneemt.