Methodologie

Kennismakende meetings
Analyse
Project

Goed begonnen
is half gewonnen
Geïntregeerde aanpak
Stroomlijnen van processen
Bepalen optimale operationele middelen
Nieuw Managementsysteem
Organisatiewijzigingen
Management Training Programma
Project > Management Training Programma

Naast het stroomlijnen van de processen en het ontwikkelen van een performant managementsysteem, moet er gewerkt worden aan de menselijke factor. Immers de nieuwe werkwijze moet door de organisatie gedragen worden. Om die reden werken wij van in het begin met de betrokken leidinggevenden.

Wij coachen de leidinggevenden in managementvaardigheden (people management) en in het gebruik van het managementsysteem om hun afdelingen mee te sturen. Dit gebeurt door middel van workshops en “on the job” coaching van de leidinggevenden.

Van bij het begin van het project gaan wij bekijken of de bedrijfsdoelen van het hoogste hiërarchische niveau transparant vertaald en doorgerold worden tot op het laagste niveau.

Onze aanpak is erop gericht een cultuur in de organisatie te verankeren, die de betrokkenheid en creativiteit van de mensen die het dichtst bij het werk staan te deblokkeren. Wanneer de organisatie deze redenen van afwijkingen gaat zien als verbeteringspotentieel, en hiermee pro-actief omspringt is er sprake van een cultuur van continue verbetering. Indien nodig, gaan wij de kanalen om deze ideeën en oplossingen in acties om te zetten deblokkeren.