Methodologie

Kennismakende meetings
Analyse
Project

Goed begonnen
is half gewonnen
Geïntregeerde aanpak
Stroomlijnen van processen
Bepalen optimale operationele middelen
Nieuw Managementsysteem
Organisatiewijzigingen
Management Training Programma
Project > Organisatiewijzigingen

Wij bekijken de organisatiestructuur en adviseren U indien wij menen dat een andere structuur de performantie van de organisatie zou ten goede komen.
Op die manier stellen wij U een “lean and mean” organisatie voor met voor elke manager duidelijke verantwoordelijkheden en een “span of control” in lijn met gangbare benchmarks.