Methodologie

Kennismakende meetings
Analyse
Project

Processen en organigram stroomlijnen
Managementsysteem
Coaching leidinggevenden
Verandering attitudes en gedrag
Project > Processen en organigram stroomlijnen

Een deel van de besparingen wordt behaald door het stroomlijnen
(of indien nodig reengineering) van processen.
Afhankelijk van de toestand van de huidige processen kunnen kleinere ingrepen volstaan (stroomlijnen)
of moeten processen grondig herbekeken worden over de grenzen van de afdelingen heen (reengineering).

Wij bekijken de organisatiestructuur en adviseren U indien wij menen dat een andere structuur de performantie van de organisatie zou ten goede komen.
Op die manier stellen wij U een “lean and mean” organisatie voor met voor elke manager duidelijke verantwoordelijkheden en een “span of control” in lijn met gangbare benchmarks.
I.v.m. het managementsysteem gaan we assisteren bij het transparant doorrollen van bedrijfsdoelen voor iedereen binnen de organisatie.