Methodologie

Kennismakende meetings
Analyse
Project

Goed begonnen
is half gewonnen
Geïntregeerde aanpak
Stroomlijnen van processen
Bepalen optimale operationele middelen
Nieuw Managementsysteem
Organisatiewijzigingen
Management Training Programma

Project > Stroomlijnen van processen

Een deel van de besparingen wordt behaald door het stroomlijnen
(of indien nodig reengineering) van processen.

Afhankelijk van de toestand van de huidige processen kunnen kleinere ingrepen volstaan (stroomlijnen)
of moeten processen grondig herbekeken worden over de grenzen van de afdelingen heen (reengineering).