site map  webdesign by weblounge
Vocum helpt klanten meetbare besparingen te realiseren in zowel productie- als in administratieve omgevingen. Het zwaartepunt van onze activiteiten ligt in de Benelux, met gedane opdrachten binnen zowel als buiten Europa. Onze aanpak is onafhankelijk van de sector. Wij hebben onze systematiek succesvol toegepast in verschillende sectoren: textiel, metaalindustrie, transport, food processing, banking & insurance, chemie, service industrie, en bouw.

Vocum koppelt zijn ervaring en kennis als “change agents” met de expertise van Uw onderneming. Op die manier kunnen verbeteringen gerealiseerd worden die geen enkel van beide partijen individueel kunnen tot stand brengen. Samen met Uw mensen realiseren wij het verbeteringspotentieel.

Wij leggen focus op het realiseren van oplossingen daar waar de impact op de productiviteit het grootst is:
“at the point of execution”. Wij verhogen het rendement vertrekkend van het niveau van de werkvloer tot op het niveau van het senior management.

Wij zijn implementeerders. Daar waar andere consultants de implementatie van de aanbevelingen aan de klant overlaten, zien wij rapporten over hoe het zou moeten slechts als een eerste stap. Als één van de enigen helpen wij U de kloof dichten tussen de huidige- en de ideale situatie.

Wij blijven in de organisatie tot alle oplossingen en procedures volledig werken en de projectdoelen gehaald zijn. Na de afloop van het project kan de nieuwe systematiek (en bijhorende besparingen) verdergezet worden doordat wij gedurende het project onze kennis aan Uw organisatie overdragen.